Menu
Mijn verlanglijsten Verlanglijsten
0,00 € Winkelmandje
Privacyverklaringen

Privacyverklaringen

Inno wil u graag informeren over de bescherming van uw persoonlijke gegevens en heeft daarom verschillende beleidsregels opgesteld die uitleggen hoe Inno uw gegevens gebruikt. U kunt alle documenten via deze pagina consulteren.

De Inno.be-website wordt beheerd door INNO NV of door Galeria Kaufhof GmbH, naargelang de rubriek die u bezoekt. Daarom zijn er twee verschillende documenten van toepassing op de website:

 • Galeria Kaufhof beheert momenteel de webshop op Inno.be en is daarom verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in verband met de webshop.
 • Inno beheert de servicegedeelten van de website, die u kunt herkennen aan de url services.inno.be. Wanneer u via deze webpagina informatie uitwisselt, bijvoorbeeld in het kader van het online contactformulier van Inno, de Inno Gift Card en de Inno Gift List, is Inno verantwoordelijk voor uw gegevens. Dit geldt ook voor bepaalde andere diensten van Inno zoals Inno's Advantage Card en de jobsite, waarvoor specifieke privacy verklaringen van toepassing zijn.

Privacyverklaring e-shop inno.be

Informatie over gegevensbescherming van Galeria Kaufhof GmbH
 

1. Overzicht

De volgende aanwijzingen met betrekking tot gegevensbescherming informeren u over vorm en omvang van de verwerking van zogenaamde persoonsgegevens door Galeria Kaufhof GmbH. Persoonsgegevens, d.w.z. informatie, die direct of indirect kan worden gekoppeld aan uw persoon resp. aan uw persoon kunnen worden toegeschreven.

De verwerking van gegevens door Galeria Kaufhof GmbH kan in principe in twee categorieën worden onderverdeeld:

 • In het kader van het afwikkelen van een contract worden alle voor de uitvoering van een contract met Galeria Kaufhof GmbH noodzakelijke gegevens verwerkt. Als er ook externe dienstverleners betrokken zijn bij de afwikkeling van het contract, bijvoorbeeld logistiekbedrijven of dienstverleners in verband met de betaling, dan worden uw gegevens in dat geval noodzakelijke omvang aan hen doorgegeven.
 • Met het oproepen van de Website/applicatie van Galeria Kaufhof GmbH wordt verschillende informatie tussen uw computer en onze server uitgewisseld. Daarbij kan het ook gaan om persoonsgegevens. De op die manier verzamelde informatie wordt er o.a. voor gebruikt om onze Website te optimaliseren of om reclame in de browser van uw computer te vertonen.

Overeenkomstig de voorschriften van de AVG hebt u verschillende rechten, die u tegenover ons geldend kunt maken. Daartoe behoort o.a. het recht, bezwaar te maken tegen de soort verwerking van gegevens, met name het verwerken van gegevens voor reclamedoeleinden. De mogelijkheid om bezwaar aan te melden , wordt visueel benadrukt.

Mocht u vragen hebben over onze aanwijzingen met betrekking tot gegevensbescherming dan kunt u zich te allen tijden tot onze functionaris gegevensbescherming wenden. Diens contactgegevens vindt u hieronder.

 

2. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon en de functionaris gegevensbescherming.

Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de verwerking van gegevens door Galeria Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Straße 1, D-50676 Keulen („verantwoordelijke“), en voor de volgende Websites resp. applicaties: www.inno.be. De functionaris gegevensbescherming van Galeria Kaufhof GmbH is te bereiken onder het bovengenoemde adres, t.a.v. afdeling gegevensbescherming, resp. onder het emailadres datenschutzbeauftragter(at)kaufhof.de.

 

3. Doeleinden van de verwerking van gegevens, de juridische basis en de gerechtvaardigde belangen van Galeria Kaufhof GmbH of een derde alsmede categorieën van ontvangers

3.1. Het oproepen van onze Website/applicatie

Bij het oproepen van onze Website/applicatie wordt door de op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.)  ingeschakelde browser automatisch informatie aan de server van onze Website/applicatie gestuurd en tijdelijk in een zogenaamd Log-bestand opgeslagen. Daarop hebben wij geen invloed. De volgende informatie wordt daarbij ook zonder uw toedoen geregistreerd en tot de geautomatiseerde verwijdering opgeslagen:

 • het IP-adres van het aanvragende internetgeschikte apparaat,
 • de datum en het tijdstip van de toegang,
 • de naam en de URL van het opgeroepen file,
 • de Website/applicatie, van waaruit de toegang plaatsvond (Referrer-URL),
 • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw internetgeschikte computer.

De juridische basis voor het verwerken van het IP-adres is artikel 6 alinea 1 letter f) AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming). Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hieronder opgesomde doeleinden van het verzamelen van gegevens. We merken hierbij opdat wij op basis van de verzamelde gegevens geen conclusies ten aanzien van uw identiteit zullen trekken.

Het IP-adres van uw apparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.)  alsmede de hierboven opgesomde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het garanderen van een probleemloze opbouw van de verbinding,
 • het garanderen van een comfortabel gebruik van onze Website/applicatie,
 • het evalueren van de veiligheid van het systeem en de stabiliteit daarvan, alsmede
 • andere administratieve doeleinden.

De gegevens worden voor een periode van een paar dagen opgeslagen en daarna automatisch verwijderd. Verder gebruiken wij voor onze Website/applicatie zogenaamde cookies, tracking-Tools, targeting-procedures alsmede social-media plug-ins. Om welke procedures het daarbij precies gaat en hoe uw gegevens daarvoor worden gebruikt, wordt hieronder bij cijfer 3.4. uitvoeriger toegelicht.

Voor zover in uw browser resp. in het bedrijfssysteem of andere instellingen van uw apparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.)  de zogenaamde geolocalisatie is geaccepteerd gebruiken wij die functie om u met uw actuele locatie samenhangende individuele dienstverlening te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde filiaal). Uw opgeslagen locatiegegevens verwerken wij uitsluitend voor deze functie. Als u het gebruik beëindigt worden die gegevens verwijderd.

 

3.2. Het afsluiten, uitvoeren resp. beeindigen van een contract

3.2.1. Het verwerken van gegevens bij het afsluiten van een contract

Doel van de activiteiten van Galeria Kaufhof GmbH is de verkoop (op afstand) van waren, de detailhandel in het kader van de door de instanties afgegeven vergunningen en de serieproductie van de aangeboden waren. In die samenhang verwerken wij de voor het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een contract nood­zakelijke gegevens. Daartoe behoren:

 • voornaam, achternaam
 • adres voor facturatie en levering
 • e-mailadres
 • gegevens over facturatie- en betalingsgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • evtl. telefoonnummer

Juridische basis hiervoor is artikel 6 alinea 1 letter b) AVG. Voor zover wij uw contactgegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden (zie hieronder 3.3.) slaan wij de voor de afwikkeling van het contract verzamelde gegevens op tot het aflopen van de wettelijke resp. mogelijke contractuele vrijwaring- en garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de conform handels- en belastingrecht noodzakelijke informatie van de contractrelatie voor de wettelijk vastgelegde periode. Voor die periode (over het algemeen tien jaar vanaf het afsluiten van het contract) worden die gegevens alleen voor het geval van een controle door de belastingen opnieuw verwerkt.

3.2.2. Identiteit

Voor zover noodzakelijk controleren wij bij gebruikmaking van informatie van dienstverleners uw identiteit. Juridische basis hiervoor is artikel 6 alinea 1 letter b) alsmede letter f) AVG. Het recht daartoe vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het vermijden van pogingen tot bedrog ten koste van ons. De omstandigheden en het resultaat van onze aanvraag wordt bij de set  gegevens van de klant voor de duur van de contractuele relatie opgeslagen.

3.2.3. Afwikkeling van de gegevens

Wij slaan geen gegevens van credit cards op. De gegevens van uw credit card worden echter door het kredietinstituut, PayPal of andere dienstverleners die een rol spelen bij de afwikkeling van uw betaling verzameld en verwerkt. Zij hebben tijdens het bestelproces de mogelijkheid om uw credit card als betaalmiddel voor toekomstige bestellingen in uw profiel op te slaan. Wij slaan in dat geval alleen een koppeling op naar de bij de betalingsdienstverleners opgeslagen gegevens over uw credit card.

 

3.3. Verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden

3.3.1. Reclamedoeleinden van Galeria Kaufhof GmbH en derden

Voor zover u met ons een contract hebt afgesloten noteren wij u als klant in ons bestand. In dat geval verwerken wij uw contactgegevens wat uw postadres betreft buiten een gegeven concrete toestemming om, om u op die manier informatie over nieuwe producten en diensten te laten toekomen.

Indien het beheer van de webshop zou worden overgedragen aan een andere groepsvennootschap (zoals INNO NV), kan Galeria Kaufhof uw gegevens doorgeven aan die groepsvennootschap.

3.3.2. Reclame op basis van uw belangstelling           

Om u slechts zulke informatie te doen toekomen die voor u van verondersteld belang zijn, categoriseren wij uw klantenprofiel en vullen wij dat aan met verdere informatie. Gebruikt worden daarvoor zowel statistische informatie als ook informatie over uw persoon (bijvoorbeeld basisgegevens van uw klantenprofiel). Het is de bedoeling om u alleen aan uw daadwerkelijke of veronderstelde behoefte georiënteerde reclame te laten ontvangen en u dus niet lastig te vallen met oninteressante reclame.

Juridische basis voor de hiervoor genoemde verwerking is in alle gevallen artikel 6 alinea 1 letter f) AVG. De zo uitgevoerde verwerking van gegevens van bestaande klanten voor eigen reclamedoeleinden resp. voor reclamedoeleinden van derden is als een gerechtvaardigd belang te beschouwen.

3.3.3. Recht om bezwaar te maken   

Tegen de verwerking van gegevens voor de bovengenoemde doeleinden kunt u te allen tijde kosteloos, voor het desbetreffende communicatiekanaal apart en bedoeld voor de toekomst bezwaar maken. Hiervoor is een e-mail of een schrijven per post aan de onder 1. genoemde contactgegevens voldoende.

Voor zover u bezwaar maakt wordt het desbetreffende contactadres voor de verdere commerciële verwerking geblokkeerd. Wij wijzen erop dat het in uitzonderlijke gevallen ook nog na ontvangst van uw bezwaar tot het versturen van reclamemateriaal kan komen. Dat heeft een technische oorzaak en betekent niet dat wij geen gehoor geven aan uw bezwaar. Hartelijk dank voor uw begrip.

3.3.4. Het versturen van Newsletters

Op onze Website bieden wij u de mogelijkheid om zich voor onze Newsletter aan te melden. Om er zeker van te kunnen zijn dat bij het ingeven van het e-mailadres geen fouten zijn gemaakt of uw e-mailadres niet onrechtmatig is gebruikt maken wij gebruik van de zogenaamde Double-Opt-In-procedure: nadat u uw email-adres in het aanmeldingsvenster heeft ingetoetst sturen wij u per e-mail een bevestigingslink. Pas als u op de bevestigingslink klikt wordt uw emailadres in onze lijst met adressen opgenomen. U kunt uw op die manier gegeven toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Hiervoor is een korte aanwijzing per email aan het emailadres service(at)kaufhof.de voldoende - of maak a.u.b. gebruik van de afmeldingslink in de Newsletter.

 

3.4. Onlinepresentatie en optimaliseren van de Website

3.4.1. cookies – algemene informatie

Wij maken op onze Website op basis van artikel 6 alinea 1 letter f AVG gebruik van zogenaamde cookies. Ons belang, onze Website te optimaliseren, is daarbij als gerechtvaardigd te beschouwen in de zin van het bovengenoemde voorschrift. Bij cookies gaat het om kleine tekstfiles die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) opgeslagen worden als u onze site bezoekt. cookies richten op uw apparaat geen schade aan, bevatten geen virussen, trojanen of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in samenhang staat met het specifiek gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat wij daardoor direct kennis van uw identiteit verkrijgen. Het inzetten van cookies dient er aan de ene kant toe om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo maken wij gebruik van zogenaamde sessie-cookies om te herkennen dat u afzonderlijke sites van onze Website al hebt bezocht of u zich al heeft aangemeld bij uw klantenaccount. Die worden na het verlaten van onze site automatisch verwijderd na afloop van een gedefinieerde periode. Bovendien maken wij eveneens in het kader van de gebruikersvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgelegde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken wordt automatisch herkend dat u al eens bij ons was en welke gegevens en instellingen u heeft ingevoerd, zodat u die niet nog eens hoeft in te voeren.

Aan de andere kant maken wij gebruik van cookies om het gebruik van onze Website statistisch te registreren en om in het kader van het optimaliseren van ons aanbod voor u te evalueren en ook om speciaal voor u op maat gesneden informatie te tonen. Deze cookies maken het ons mogelijk om bij uw volgende bezoek van onze site automatisch te herkennen dat u al eens bij ons was. Deze cookies worden na een telkens gedefinieerde tijd automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Maar u kunt uw browser zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of altijd een melding verschijnt voor er een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd. Het volledig deactiveren van cookies kan er wel toe leiden dat u niet alle functies van onze Website kunt gebruiken (bijvoorbeeld kan er dan geen gebruik worden gemaakt van boodschappenmandje en bestelfuncties). De opslagduur van de cookies is afhankelijk van het doel waarvoor ze worden gebruikt en is niet voor iedereen gelijk.

3.4.2. Webanalysediensten

In het kader van een op de behoefte van de gebruiker toegesneden design en een permanente optimalisering van onze sites maken wij op basis van artikel 6 alinea 1 letter f AVG gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). In die samenhang worden geanonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze Website zoals

 • Browsertype/-versie,
 • Ingezet besturingssysteem,
 • Referrer-URL (de eerder bezochte site),
 • Hostnaam van de oproepende computer (IP-adres),
 • Tijdstip van de aanvraag bij de server,

worden aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de Website te evalueren, om rapporten over de Websiteactiviteiten op te stellen en verdere met het gebruik van de Website en het internet verbonden dienstverlening in het kader van marktonderzoek en een op de behoefte van de gebruikers toegesneden design van deze internetsites mogelijk te maken. Ook zal de informatie eventueel aan derden worden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of derden deze gegevens in onze opdracht verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres aan andere gegevens van Google gekoppeld. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toeschrijving niet mogelijk is (het zogenaamde IP-masking).

U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van de browsersoftware verhinderen; wij wijzen er echter op dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze Website in volle omvang kunnen worden gebruikt. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geregistreerde en op uw gebruik van de Website samenhangende gegevens (incl. uw IP-adres) alsmede het verwerken van die gegevens door Google verhinderen, door deze browser-Add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-Add-on, met name bij browsers op mobiele apparaten, kunt u het registreren door Google Analytics ook verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt dan een Opt-Out-cookie opgeslagen dat het registreren van uw gegevens bij het bezoek van die Website in de toekomst verhindert. De Opt-Out-cookie geldt alleen in die browser en alleen voor onze Website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in die browser elimineert moet u de Opt-Out-cookie opnieuw installeren. Meer informatie over gegevensbescherming in samenhang met Google Analytics vindt u op de Website van Google Analytics.

Op deze Website wordt bovendien Adobe Analytics ingezet, een Webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Adobe Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstfiles die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de Website door u mogelijk maken. Als de door de cookie geregistreerde informatie over het gebruik van de Website doorgeeft aan een server van Adobe, dan is door de instellingen gegarandeerd dat het IP-adres voor geolokalisatie geanonimiseerd wordt en voor opslag wordt vervangen door een generiek IP-adres. In opdracht van de exploitant van deze Website zal Adobe deze informatie gebruiken om het gebruik van de Website door de gebruikers te evalueren, om berichten over de Websiteactiviteiten op te stellen en verdere met het gebruik van de Website en het internet verbonden dienstverlening tegenover de exploitant van de Website te verlenen. Het in het kader van Adobe Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Adobe gekoppeld. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze Website in volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie geregistreerde en met uw gebruik van de Website samenhangende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Adobe alsmede de verwerking van deze gegevens door Adobe verhinderen door de onder de volgende link ter beschikking staande browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html

 

4. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de onder 2.4. genoemde verwerking geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. De onder 2.4. genoemde verwerking leiden tot een doorgifte van gegevens aan de server van de aanbieder van Trackingtechnologie die wij daartoe opdracht hebben gegeven. Die servers staan in de VS. De doorgifte van gegevens gebeurt conform de principes van het zogenaamde Privacy Shield alsmede op basis van standaardcontractclausules van de EU-Commissie. Een kopie van deze standaardcontractclausules kunt u van ons krijgen. Stuur daarvoor a.u.b. een brief met een gefrankeerde envelop voor retour aan het onder cijfer 2 aangegeven adres.

 

5. Uw rechten

5.1. Overzicht

Behalve het recht om uw aan ons gegeven toestemming te herroepen heeft u, als aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden is voldaan, de volgende andere rechten:

 • recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens conform art. 15 AVG,
 • recht op correctie van onjuiste of op aanvulling van juiste gegevens conform art. 16 AVG,
 • recht op verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens conform art. 17 AVG,
 • recht op beperking van de verwerking van uw gegevens conform art. 18 AVG,
 • recht op transfer van gegevens conform art. 20 AVG.

 

5.2. Recht op het maken van bezwaar

Onder de voorwaarden van art. 21 alinea 1 AVG kan er bezwaar worden gemaakt tegen het verwerken van gegevens om redenen die gelegen zijn in de bijzondere situatie van de betrokken persoon.

Het hierboven genoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze informatie over gegevensbescherming beschreven verwerkingsdoeleinden, die op basis van artikel 6 alinea 1 letter f) AVG worden verwerkt. Anders dan bij het op het verwerken van gegevens voor commerciële doeleinden gerichte speciale recht op bezwaar (cfr. 3.3), zijn wij op grond van de AVG tot het ingaan op een dergelijk algemeen bezwaar alleen verplicht als u ons hiervoor redenen van prioritaire betekenis meedeelt (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid). Bovendien bestaat de mogelijkheid om zich tot de voor Galeria Kaufhof GmbH bevoegde toezichthouder te wenden.

 

6. Veiligheid van gegevens

Alle door u persoonlijk ingegeven gegevens met inbegrip van uw betalingsgegevens worden met de algemeen gebruikelijke en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer) doorgegeven. SSL is een veilige en beproefde standaard, die bijvoorbeeld ook bij het Onlinebanking wordt gebruikt. U herkent een veilige SSL-verbinding onder andere aan de aan „http“ toegevoegde „s“ (dus https://...) in de adressenlijst van uw browser of aan het slotsymbool  onder in uw browser.

Wij maken overigens gebruik van de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen onbevoegde toegang door derden. Onze maatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling permanent verbeterd.

 

7. Verandering van de verklaring gegevensbescherming

Wij behouden ons voor om deze verklaring gegevensbescherming te allen tijde zonder aankondiging te veranderen. Informeert u zich daarom a.u.b. bij elk gebruik van onze Websites over de op dat moment geldende actuele verklaring gegevensbescherming.

Privacyverklaring Inno services inno.be & winkels

Privacy Policy – Website en winkels

Versie 1.00

INNO NV (“Inno” of “wij”) streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Deze Privacy Policy is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die Inno verzamelt in het kader van haar diensten (online via de website www.services.inno.be of offline in één van de Inno winkels), om u uit te leggen waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

 

1 Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

Dit is de Privacy Policy van Inno

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de diensten die Inno aanbiedt, online via de website www.services.inno.be (zoals het online contactformulier, Inno’s Gift Card en Inno’s Gift List) of offline in één van onze winkels.

Voor bepaalde diensten van Inno zoals Inno’s Loyalty Card en de jobsite zijn specifieke privacy policies van toepassing. 

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de diensten op de website inno.be die momenteel door Galeria Kaufhof worden beheerd, zoals de webshop van Inno (https://www.inno.be/nl-be/). Gelieve hiervoor de Privacy Policy van Galeria Kaufhof te raadplegen.

 

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Inno is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

INNO NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Inno is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 111, 1000 Brussel en is gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.827.116 (RPR Brussel). Dit betekent dat Inno bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Inno heeft een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer) aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 12 van deze Privacy Policy.

 

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Inno verwerkt gegevens die u zelf (online) verstrekt, gegevens die wij automatisch ontvangen door middel van cookies en gegevens die wij verzamelen in onze winkels

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie op drie manieren:

1. Door u bezorgde informatie

Inno ontvangt uw informatie in de eerste plaats als u die met ons deelt. Dit is bv. het geval wanneer u:

 • ons contactformulier invult (https://services.inno.be/nl/contact)

In dit geval verzamelen wij gegevens zoals uw aanspreektitel, naam, uw Loyalty Card of Gold Card nummer, telefoonnummer, e-mail en de bijkomende informatie die u ons verstrekt in uw vraag.

 • een “My Inno” account aanmaakt (https://services.inno.be/nl/login)

Via My Inno kan u het saldo van uw Loyaltypunten raadplegen en de status van uw bestellingen opvolgen. Wanneer u een account aanmaakt, verzamelen wij gegevens zoals uw aanspreektitel, naam, telefoonnummer, geboortedatum, Loyalty Card of Gold Card nummer, e-mail, of u particulier bent dan wel voor zakelijke doeleinden handelt, uw adres en uw wachtwoord.

 • een Gift Card koopt (https://services.inno.be/nl/gift-card) of een schenking doet op een specifieke Gift List (https://services.inno.be/nl/giftlist)  

Wanneer u een online Gift Card koopt of een schenking doet op een Gift list, heeft u de keuze om in te loggen met uw My Inno account dan wel gebruik te maken van het formulier “Uw gegevens”. In dat laatste geval, verzamelen wij gegevens zoals uw aanspreektitel, naam, telefoonnummer, geboortedatum, Loyalty Card of Gold Card nummer, e-mail, of u particulier bent dan wel voor zakelijke doeleinden handelt en uw adresgegevens.

Zowel wanneer u een Gift Card koopt of een schenking toet op een specifieke Gift List ontvangen wij eveneens alle informatie die u ons meedeelt in uw felicitatiebericht en uw betaalgegevens.

 

2. Automatisch verkregen informatie

De website services.inno.be maakt gebruik van cookies om gegevens zoals de items in uw winkelmandje of taalvoorkeur op te slaan. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy  (https://www.inno.be/fr-be/service/privacy).

 

3. Informatie verkregen in één van onze Inno winkels

Inno verzamelt uw informatie eveneens in onze Inno winkels, bv. wanneer u:

 • een aankoop of bestelling doet, een aangekocht artikel terug inlevert of een e-coupon wenst te verzilveren.
 • een factuur aanvraagt.
 • een schenking doet op een Gift List via onze infodesks.
 • betrokken bent bij een winkeldiefstal of –ongeval.
 • een klacht neerlegt.

 

4 Op welke basis en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Inno zorgt ervoor dat gegevens steeds op basis van een duidelijke rechtsgrond worden verwerkt

Inno verwerkt uw persoonsgegevens online (via onze website services.inno.be) of in een van haar winkels voor de volgende doeleinden:

 • om uw Gift List te openen en te beheren.
 • om een schenking te doen op een specifieke Gift List.
 • om uw Gift Card te leveren.
 • om u via onze website (services.inno.be) in te loggen op My Inno via onze website (services.inno.be) .
 • om u op de hoogte te houden van informatie, acties en promoties (direct marketing) in de Inno-winkels en op de Inno-webshop (momenteel beheerd door onze moedervennootschap Galeria Kaufhof) en van partners (bv. merken die bij Inno te koop zijn). In elke e-mail of SMS die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u zonder enige motivering uit te schrijven (zie punt 9 van de Privacy Policy in verband met uw recht op bezwaar). Inno geeft uw gegevens niet door aan deze partners. Het is wel mogelijk dat u door het klikken op bv. een link in een e-mail wordt doorgestuurd naar een webpagina van deze partner.
 • om onze website (services.inno.be) te beheren en te beveiligen.
 • om u verder te kunnen helpen met uw vraag wanneer u contact opneemt met ons.
 • om u te contacteren in het kader van een tevredenheidsonderzoek.
 • om uw elektronische betaling in onze winkels te registreren.
 • om u een factuur uit te reiken, uw e-coupon te verzilveren of om speciale artikelen voor u te bestellen, artikelen desgewenst uit een van onze andere winkels te laten overkomen of reeds aangekochte artikelen terug in te leveren.
 • voor het beheer en de voorkoming van winkeldiefstallen en fraude.
 • voor het beheer van verloren voorwerpen.
 • in het kader van een voorgenomen overname of een fusie, bv. om persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan adviseurs of (potentiele) verkrijgers van de vennootschap.
 • in het kader van de camerabewaking in onze winkels.

Afhankelijk van de dienst die we via onze website (services.inno.be) of in één van onze winkels aan u verlenen, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op:

 • uw toestemming, bv. door het invullen van een contactformulier, door de inschrijving op onze nieuwsbrief of via de aanmaak van uw My Inno account.
 • de uitvoering van de overeenkomst, bv. door de aankoop in de winkel, door de aankoop van een Gift Card of de aanmaak van een Gift List.
 • Inno’s gerechtvaardigde belangen, waaronder het beheren van onze website (services.inno.be), het informeren van onze klanten, het registreren van winkeldiefstallen, enz.

 

5 Met wie delen wij uw gegevens?

Inno verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen en is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt

Inno is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • groepsvennootschappen zoals Galeria Kaufhof en HBC Europe.
 • bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. marketing- en communicatiebedrijven.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • betalingsdienstaanbieders, zoals Atos Wordline voor de registratie van elektronische betalingen in onze winkels. In dit geval is Atos Worldline verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. U kan de privacy policy van Atos Wordline hier raadplegen (https://be.worldline.com/content/dam/worldline-be/terms-and-conditions/nl/Privacy-Notice-Worldline-NL-2018-5.pdf).
 • advocaten,adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kan Inno uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om de belangen van Inno in rechte te verdedigen, om advies te verlenen of in geval van diefstal of ongelukken..
 • dienstverleners die hun diensten aanbieden in onze winkels en in opdracht van wie wij uw gegevens verzamelen. In dit geval zijn de privacy policies van die dienstverleners van toepassing (bv. in het kader van de verzending van de door u aangekochte producten bij uw thuis).
 • overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

 

6 Verwerkt Inno uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Dienstverleners van Inno kunnen uw persoonsgegevens buiten Europa verwerken

Inno zal uw persoonsgegevens zelf niet rechtstreeks buiten de EER verwerken.

Het is mogelijk dat dienstverleners die voor Inno werken uw persoonsgegevens wel buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgt Inno ervoor dat de dienstverlener een contract met Inno sluit en dat er passende waarborgen zijn (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken - artikel 46 AVG) of dat er een ander passend rechtsinstrument voorhanden is. Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar Inno t.a.v. de data protection officer, Inno NV, Dambordstraat 26, 1000 Brussel.

 

7 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Inno beschermt en beveiligt uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang of verstrekking. Inno heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt.

Verder ziet Inno erop toe dat dienstverleners die namens Inno persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

 

8 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Inno verwerkt uw gegevens niet langer dan nodig

Inno verwerkt uw gegevens zolang de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld niet werden bereikt.

We houden daarbij rekening met de wettelijke verjaringstermijn en andere bewaartermijnen die zouden worden vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

 

9 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Wanneer Inno uw persoonsgegevens verwerkt heeft u een aantal specifieke rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, het recht op verbetering van onjuiste persoonsgegevens, het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om niet te worden onderworpen aan profilering en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming, blijft zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Recht op bezwaar

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, kan u zich steeds zonder enige motivering verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uitschrijven op nieuwsbrieven

In elke nieuwsbrief die wij u zenden geven wij u de mogelijkheid om uit te schrijven via een link onderaan de nieuwsbrief.

Contacteer ons per mail, per post, via het contactformulier op de website (services.inno.be) of in uw Inno-winkel

De bovenstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past: per e-mail, per post, via het contactformulier op onze website (services.inno.be) of via de klantendienst in uw favoriete Inno-winkel. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek.

Als u een My Inno account heeft aangemaakt kunt u daar eveneens bepaalde persoonsgegevens raadplegen en aanpassen.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be

 

10 Wat met Links naar andere websites en sociale media?

Onze website kan links bevatten naar andere websites

De website van Inno (services.inno.be) kan links bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. Inno is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze Privacy Policy op die websites van toepassing.

Als u inhoud van onze website (services.inno.be) deelt via sociale media zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. Inno is evenmin aansprakelijk voor die verwerkingen van persoonsgegevens.

 

11 Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze Privacy Policy?

Deze Privacy Policy kan wijzigen

Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 18 mei 2018.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat wij deze Privacy Policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de Privacy Policy steeds raadplegen op onze website (services.inno.be). Daarnaast streven we ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen

 

12 Hoe kan u ons contacteren?

Nog vragen? Contacteer ons!

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

Inno NV

T.a.v. de data protection officer

Dambordstraat 26

1000 Brussel

 

Privacyverklaring Loyalty Card

Privacy Policy – Loyalty Card

Version 1.00

 

INNO NV biedt haar klanten de mogelijkheid om lid te worden van het Loyalty Card Programma. Via de Loyalty Card spaart u door middel van aankopen punten die kunnen worden ingezet om bepaalde voordelen te ontvangen, zoals kortingsbonnen. INNO NV streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen we u uit in welke gevallen we uw persoonsgegevens gebruiken en voor welke doeleinden we dat doen..

 

1 Wanneer is deze Privacy Policy van toepassing?

Dit is de Privacy Policy voor de Loyalty Card van Inno

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Inno’s Loyalty Card.

Behoudens andersluidende bepalingen is deze Privacy Policy niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de website (services.inno.be) of in een van haar winkels noch in verband met de webshop op Inno.be.

Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de tekst van de leaflet en deze Privacy Policy, heeft de tekst van deze Privacy Policy voorrang.

 

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Inno is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

INNO NV (“Inno” of “wij”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Inno is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 111, 1000 Brussel en is gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.827.116 (RPR Brussel). Dit betekent dat Inno bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Inno heeft een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer) aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 11 van deze Privacy Policy.

 

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Inno verwerkt gegevens die u zelf verstrekt, gegevens op basis van uw aankopen en gegevens van derde partijen

Inno verwerkt drie categorieën persoonsgegevens over u.

1. Gegevens die u zelf heeft verstrekt

Inno verwerkt in de eerste plaats gegevens die we van u ontvangen wanneer u een Loyalty Card aanvraagt. Het gaat in dat geval om uw naam en voornaam, uw adres (straat, nummer, bus, postcode, gemeente en land), uw telefoon- of GSM-nummer (niet verplicht), uw geslacht, uw taalvoorkeur, uw geboortedatum, uw e-mailadres en uw handtekening

Daarnaast ontvangen wij bijkomende gegevens van u wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan een wedstijd, een klantenonderzoek of een promotie, als u zich later inschrijft op de website, enz.

2. Gegevens op basis van uw aankopen met de Loyalty Card

Wanneer u aankopen doet met uw Loyalty Card ontvangt Inno gegevens over de aankopen die u doet en over de getrouwheidspunten die u spaart in het kader van het Loyalty Card programma. Onder deze informatie valt informatie zoals uw interesses of de merken die u vaak koopt, de winkel waar u aankopen doet, de prijs van uw aankopen en de maat van de kledingstukken die u aankoopt.

3. Gegevens verkregen van derde partijen

Het is ook mogelijk dat wij gegevens over u ontvangen via derde partijen en externe bronnen. Wij doen bv. eenmaal per jaar een beroep op een professionele gegevensleverancier om de gegevens in onze databank te verbeteren en aan te vullen (bv. de verbetering van uw adres).

 

4 Op welke basis en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Inno zorgt ervoor dat gegevens steeds op basis van een duidelijke rechtsgrond worden verwerkt

Inno verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens nooit zonder een rechtsgrond:

 • De rechtsgrond kan toestemming zijn. In bepaalde gevallen (bv. voor gepersonaliseerde informatie) zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan uw toestemming gebaseerd zijn op een positieve actie of gedraging van u (bv. het invullen van het aanvraagformulier voor een Loyalty Card, de deelname aan een wedstrijd, enz.).
 • Er is eveneens een rechtsgrond wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een wettelijke verplichting na te komen. Het kan ook zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Inno. In dat geval zullen wij nakijken dat uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

Als Inno uw gegevens voor doeleinden wenst te verwerken die onverenigbaar zijn met de onderstaande doeleinden zal zij u daarover verder informeren.

Inno verwerkt uw gegevens voornamelijk om u de Loyalty Card voordelen te kunnen aanbieden en om u te informeren over promoties

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u de voordelen te bieden van de Loyalty Card op basis van uw aankopen: deze voordelen bestaan uit 200 getrouwheidspunten bij de aanvraag van een Loyalty Card en 1 getrouwheidspunt geldig voor 1 jaar per aankoopschijf van €1 in de winkel, 10% korting voor aankopen in de boekenafdeling, en andere promoties die van tijd tot tijd worden georganiseerd.
 • om u, volgens uw voorkeur, algemene informatie en promoties te verzenden per post, per e-mail en/of per SMS (direct marketing). In elke e-mail of SMS die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u zonder enige motivering uit te schrijven (zie punt 9 van de Privacy Policy in verband met uw recht op bezwaar).
 • om u gepersonaliseerde informatie en promoties te sturen (direct marketing): als u ermee instemt, stellen wij op basis van uw aankoopgedrag een profiel van u op waarbij we rekening houden met uw voorkeuren en interesses, de merken die u geregeld koopt en de producten die u zouden kunnen interesseren. Dit heeft voor gevolg dat wij u informatie en promoties kunnen sturen over producten die bij uw profiel passen (bv. omdat u ze vaak koopt) of producten waarvan wij vermoeden dat ze u zullen interesseren. In elke e-mail of SMS die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u zonder enige motivering uit te schrijven (zie punt 9 van de Privacy Policy in verband met uw recht op bezwaar).
 • om te controleren of u de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt om lid te worden van het Loyalty Card Programma.
 • om u te contacteren in het geval van verlies van uw Loyalty Card.
 • om u te contacteren over wijzigingen aan deze Privacy Policy.
 • om u te contacteren in het kader van een tevredenheidsonderzoek of een wedstrijd.
 • in het kader van een voorgenomen overname of een fusie, bv. om persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan adviseurs of (potentiele) verkrijgers van de vennootschap.
 • om segmentering van cliënteel uit te voeren en statistische analyses te maken over de aankopen, de merken die Inno verkoopt, het cliënteel van Inno en de winkels van Inno. Dit gebeurt zoveel als mogelijk op basis van geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens. De resultaten van deze analyses kunnen we delen met de merken die Inno verkoopt.
 • om misbruiken en fraude met de Loyalty Card te voorkomen en te detecteren.

 

5 Met wie delen wij uw gegevens?

Inno deelt bepaalde gegevens met partners van het Loyalty Card Programma

Inno is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • groepsvennootschappen zoals Galeria Kaufhof en HBC Europe: momenteel ontvangt enkel Galeria Kaufhof uw e-mailadres indien u dat wenst om u informatie en promoties te bezorgen in verband met de webshop op inno.be die momenteel door Galeria Kaufhof wordt beheerd. Galeria Kaufhof ontvangt geen andere persoonsgegevens.
 • marketing- en communicatiebedrijven die namens Inno het beheer van de Loyalty Card databank uitvoeren of die ons helpen om mail- en reclamecampagnes te organiseren en te analyseren.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Loyalty Card.
 • advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan Inno uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van Inno in rechte te verdedigen.
 • overheden: Inno kan uw persoonsgegevens doorgeven aan politie- en gerechtelijke diensten wanneer zij Inno daarom verzoeken.
 • mogelijke latere verkrijgers van de onderneming.

 

6 Verwerkt Inno uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

Dienstverleners van Inno kunnen uw persoonsgegevens buiten Europa verwerken

Inno zal uw persoonsgegevens zelf niet rechtstreeks buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken.

Het is mogelijk dat dienstverleners die voor Inno werken uw persoonsgegevens wel buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgt Inno ervoor dat de dienstverlener een contract met Inno sluit en dat er passende waarborgen zijn (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken) (artikel 46 AVG) of dat er een ander passend rechtsinstrument voorhanden is. Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar Inno t.a.v. de data protection officer, Inno NV, Dambordstraat 26, 1000 Brussel.

 

7 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Inno beschermt en beveiligt uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, of verstrekking. Inno heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt.

Verder ziet Inno erop toe dat dienstverleners namens Inno persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

 

8 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Inno verwerkt uw gegevens niet langer dan nodig

Inno verwerkt uw gegevens zolang de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld niet werden bereikt.

Inno houdt daarbij rekening met de wettelijke verjaringstermijn en andere bewaartermijnen die zouden worden vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

 

9 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

Recht op inzage

U heeft vooreerst een recht op inzage over uw gegevens.

Meer info? Dit betekent dat u ons onder meer kan vragen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen enz. Voor meer informatie zie artikel 15 AVG.

Recht op verbetering

Daarnaast heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn.

Meer info? Meer informatie over dit recht vindt u in artikel 16 AVG.

Recht op gegevenswissing

U kan in bepaalde gevallen ook vragen om uw gegevens te wissen.

Meer info? U heeft dit recht onder meer wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt enz. In bepaalde uitzonderingsgevallen is Inno niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.

Recht op beperking van de verwerking

Verder kan u soms de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

Meer info? U kan onder meer een beperking van uw persoonsgegevens vragen als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is enz. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens tijdelijk enkel mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen kan u ons vragen om uw gegevens aan uzelf of (als dit technisch mogelijk is) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Meer info? U kan onder meer een overdracht van uw eigen persoonsgegevens vragen wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten. In bepaalde uitzonderingsgevallen is Inno is niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.

Recht op bezwaar (algemeen)

U heeft het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Meer info? U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Inno. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen kunnen wij de verwerking stopzetten. Inno kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

Recht op bezwaar in het kader van direct marketing

U heeft steeds het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

Meer info? Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

Recht om niet te worden onderworpen aan profilering

U heeft ten slotte steeds het recht om niet onderworpen te worden aan profilering.

Meer info? Inno zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden van profilering tenzij u ons daarvoor uw toestemming heeft gegeven (zie punt 4 van deze Privacy Policy). Om die reden laten wij u bij de aanvraag van de Loyalty Card de vrijheid of u geïndividualiseerde informatie en promoties wenst te ontvangen. In dergelijke gevallen zal Inno ervoor zorgen dat er voldoende menselijke tussenkomst is, dat u recht heeft om uw standpunt kenbaar te maken of besluiten aan te vechten. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 22 AVG

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Contacteer ons per e-mail, per post, via het contactformulier op de website of in uw Inno-winkel

De bovenstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past: per e-mail, per post, via het contactformulier op onze website of via de klantendienst in uw favoriete Inno-winkel. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek. Wij vragen u dan ook steeds om een kopie van uw identiteitskaart bij uw verzoek te voegen.

Als u een account heeft aangemaakt op innoloyalty.be kunt u daar eveneens bepaalde persoonsgegevens raadplegen en aanpassen.

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be

 

10 Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze Privacy Policy?

Deze Privacy Policy kan wijzigen

Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 18 mei 2018.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat wij deze Privacy Policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de Privacy Policy steeds raadplegen op onze website. Daarnaast streven we ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen.

 

11 Hoe kan u ons contacteren?

Nog vragen? Contacteer ons!

Als u verdere vragen heeft over de Loyalty Card of over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

Inno NV

T.a.v. de data protection officer

Dambordstraat 26

1000 Brussel.

 

Privacyverklaring Inno jobs

Privacy Policy – Inno Jobs  

Versie 1.00

 

INNO NV (“Inno” of “wij”) hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten.

 

1 Wanneer is deze Privacy policy van toepassing?

Deze Privacy Policy is bedoeld om sollicitanten te informeren over de persoonsgegevens die Inno verzamelt zowel online, via de jobsite (https://services.inno.be/nl/jobs) als offline.

 

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Inno is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Inno is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 111, 1000 Brussel en is gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.827.116 (RPR Brussel). Dit betekent dat Inno bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Inno heeft een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer) aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 12 van deze Privacy Policy.

 

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Inno verzamelt uw online en offline persoonsgegevens uit:

In bovenstaande gevallen verzamelen wij de gegevens die u ons meedeelt, zoals uw titel, voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, cv, uw foto (optioneel) en uw motivatie. Wanneer u spontaan solliciteert, vragen wij bijkomend voor welke Inno winkel u wenst te werken.

In een aantal gevallen ontvangt Inno ook gegevens van derde partijen, zoals:

 • sociale netwerken via de welke u solliciteert, bv. LinkedIn.
 • selectie- en wervingsbureaus, die bv. tests uitvoeren in het kader van de sollicitatie.
 • uw eerdere werkgever, maar enkel als u ons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk de toestemming heeft gegeven.

 

4 Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Inno verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor wervings- en selectiedoeleinden zoals hieronder uiteengezet.

Afhankelijk van het individuele geval, is de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor wervings- en selectiedoeleinden gebaseerd op:   

 • uw toestemming, bv. om uw voormalige werkgever te contacteren of om uw gegevens te delen;
 • uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u ons uw (spontane) sollicitatie verzendt; of
 • op basis van ons gerechtvaardigd belang, waaronder het identificeren, screenen en evalueren van sollicitanten voor een potentiële werkgelegenheid en het bijhouden van een wervingsreserve.

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart Inno uw gegevens in haar wervingsreserve voor toekomstige vacatures. In de communicatie waarin wij u de beslissing over uw vacature meedelen, bieden wij u de mogelijkheid om u daartegen te verzetten. 

 

5 Met wie delen wij uw gegevens?

Inno is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. Bovendien hebben enkel onze medewerkers die betrokken zijn bij de wervings- en selectieprocedure toegang tot uw persoonlijke gegevens.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • groepsvennootschappen zoals Galeria Kaufhof en HBC Europe.
 • in geval van een spontane sollicitatie om te werken in een winkel van Inno: aan de winkels die u heeft gekozen en/of aan de bedrijven die de merken vertegenwoordigen die in de winkels van Inno worden verkocht als zij op zoek zijn naar een medewerker en in ieder geval op voorwaarde dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend.
 •  (IT-)dienstverleners die onze jobsite beheren.
 • selectie- en wervingsbureaus: we delen uw persoonsgegevens met bepaalde selectie- en wervingsbureaus die bijstand verlenen bij onze wervings- en selectieactiviteiten, bv. voor het uitvoeren van testen of proeven. 
 • advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan Inno uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van Inno in rechte te verdedigen.
 • overheden: afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

In alle gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

 

6 Verwerkt Inno uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Inno zal uw persoonsgegevens zelf niet rechtstreeks buiten de EER verwerken.

Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor Inno werken uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgt Inno ervoor dat de dienstverlener een contract met Inno sluit en dat er passende waarborgen zijn (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken - artikel 46 AVG) of dat er een ander passend rechtsinstrument voorhanden is. Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar Inno t.a.v. de data protection officer, Inno NV, Dambordstraat 26, 1000 Brussel.

 

7 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, of verstrekking. Inno heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt.

Verder ziet Inno erop toe dat dienstverleners die namens Inno persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

 

8 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Inno bewaart uw gegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van deze procedure bewaart Inno deze gegevens in principe gedurende één jaar in haar wervingsreserve. Inno houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de functies waarvoor wordt gesolliciteerd.

 

9 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, het recht op verbetering van onjuiste persoonsgegevens, het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om niet te worden onderworpen aan profilering en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Inno NV, t.a.v. de data protection officer, Dambordstraat 26, 1000 Brussel. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek.

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be.

 

10 Wat met Links naar andere websites en sociale media?

De website van Inno (services.inno.be) kan links bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. Inno is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze Privacy Policy op die websites van toepassing.

 

11 Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze Privacy Policy?

Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 7 mei 2018.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat deze Privacy Policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de Privacy Policy steeds raadplegen op onze Jobs Page (https://services.inno.be/nl/jobs). Daarnaast streven wij ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen.

 

12 Hoe kan u ons contacteren?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

Inno NV

t.a.v. de data protection officer

Dambordstraat 26

1000 Brussel