Menu
Mijn verlanglijsten Verlanglijsten
0,00 € Winkelmandje
Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht / annulatie van een order

U kunt uw order annuleren of terugsturen vanaf de datum waarop u de order plaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde goederen. Als uw artikelen al betaald zijn, krijgt u uw geld, inclusief de standaardverzendkosten, terug (extra kosten als gevolg van de keuze van de klant voor een andere verzendwijze dan de goedkoopste mogelijkheid zijn uitgesloten; wij bieden normale verzending). Als u besluit bepaalde artikelen te houden en uw order gedeeltelijk te annuleren, worden de bezorgkosten niet vergoed. Ons annuleringsbeleid vindt u hier.

Als u uw order wilt annuleren of terugsturen, laat ons dat dan schriftelijk weten, hetzij per brief, maar bij voorkeur door middel van het voorgedrukte formulier in uw pakket of door per e-mail een brief te sturen naar de klantenservice service@inno.be; door het standaardformulier in te vullen en op te sturen dat is opgesteld door de plaatselijke consumentenorganisatie of door te bellen naar: 0800 - 29411 (gratis). Dit moet in elk geval gebeuren binnen de in artikel 5.1 hierboven vermelde termijn van 14 dagen. Daarna heeft u nog 14 dagen de tijd om de hieronder vermelde artikelen terug te sturen. Wij zullen uw geld zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw annuleringsbericht terugbetalen via dezelfde betaalwijze die is gebruikt om voor de artikelen te betalen (of, als de artikelen nog niet betaald zijn, die artikelen in mindering brengen op het saldo van uw account), mits we de artikelen terug hebben gekregen of bewijs hebben ontvangen dat u deze heeft teruggestuurd. Voor de terugbetaling kan een andere betaalwijze worden gebruikt, mits u daarvoor toestemming geeft. Hieraan zijn in elk geval voor u geen kosten verbonden.

Als het artikel dat u heeft ontvangen een gebrek vertoont, laat ons dat dan snel weten en stuur het terug. Voor elk product dat defect blijkt te zijn, betalen wij het aankoopbedrag volledig terug. De bepalingen in deze voorwaarden vormen geen beperking van de toepasselijke wetgeving.

Wij garanderen volledige terugbetaling van het aankoopbedrag van elk teruggestuurd artikel, mits alle artikelen teruggestuurd worden in dezelfde staat als waarin u deze heeft ontvangen. Dit betekent dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, versleten of vervormd mogen zijn (anders dan wat kan worden verwacht na het passen van een artikel) en dat alle labels nog intact zijn.

Gedetailleerdere informatie over de bezorging, onze retourprocedure en ons beleid voor retourzendingen en terugbetaling is hier te vinden.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het recht op herroeping
Het recht op herroeping is niet van toepassing op overeenkomsten:

 • voor de levering van goederen die niet voorgefabriceerd zijn en die gemaakt worden op basis van een individuele selectie of bestemming van de klant of die duidelijk op maat gemaakt worden volgens de persoonlijke wensen van de klant;
 • voor de levering van zeer bederfelijke goederen of goederen waarvan de houdbaarheidsdatum snel verstrijkt;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs overeengekomen is bij het sluiten van de overeenkomst, maar die pas ten minste 30 dagen daarna bezorgd worden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van prijsschommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor de levering van kranten of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen.

Het recht op herroeping vervalt snel in het geval van overeenkomsten:

 • voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiëneregels niet geschikt zijn voor terugzending als het zegel na bezorging verbroken is;
 • voor de levering van goederen die vanwege hun aard zijn vermengd met andere goederen en niet kunnen worden gescheiden;
 • voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking wanneer het zegel na bezorging verwijderd is.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan GALERIA Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Straße 1, 50676 Cologne, Germany – telephone number 0800 – 29411 – email service@inno.be:

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.