Promos in de winkel

Bij elke aankoop van minimum € 50 netto t.e.m. 21/05. Enkel geldig in de winkel en op vertoon van je Loyalty Card. Enkel in de winkels.

Geldig t.e.m. 31/05/2022 op elke aankoop van min. € 75 netto in de winkel, behalve op de parfumerie, de gebruikelijke uitzonderingen en andere vermeld in de winkel. Niet cumuleerbaar met Loyalty-bonnen. Eén bon per kassaticket. Niet geldig op inno.be.

Tel jullie leeftijden op om samen 125 jaar te zijn!

 

Is het je met vrienden, collega’s of familieleden gelukt om een groepje te vormen dat samen 125 jaar is?

 

Ga dan tussen 16 en 21/05/2022 zeker naar je INNO-winkel, koop voor min. € 50 en ga dan snel naar het Service Center. Als je bij de eerste 5 groepjes (vrienden, collega’s of familie) bent die meedoen, dan krijgt elk van jullie een Gift Card met een waarde die overeenkomt met je leeftijd en die geldig is t.e.m. 31/05/2022*. Ideaal om die ene outfit, tas of beauty set voor de zomer ook nog snel te scoren.

 

 

*op vertoon van je kasticket en een document dat je leeftijd bewijst.


---------------------------------------------


Wedstrijdreglement van "125-Together Friends&Family"


ARTIKEL 1

Het bedrijf INNO N.V., met zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een wedstrijd 16 t.e.m. 21 mei 2022, enkel in haar 16 winkels.

Deze wedstrijd is onderworpen aan een aankoopverplichting.

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook of Instagram. Elke deelnemer stemt ermee in door deel te nemen aan deze wedstrijd, de informatie die nodig is voor zijn deelname aan INNO S.A. te verstrekken en niet aan Facebook of Instagram.


ARTIKEL 2

De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de medewerkers van INNO N.V., het demopersoneel, de morele en fysieke personen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (echtgenoot, echtgenote en kinderen) van deze uitgesloten categorieën.

Deelname aan de wedstrijd impliceert een loyale houding en volledige aanvaarding van dit reglement en eventuele wijzigingen.

Elke deelname die niet voldoet aan de kenmerken uiteengezet in deze wedstrijdregels, wordt niet in aanmerking genomen.


ARTIKEL 3

Om deel te nemen aan de wedstrijd "Together Friends&Family 125" moeten deelnemers tussen 16 en 21 mei 2022 een aankoop doen van minimaal €50.

Deelnemers zullen dan tijdens de openingsuren naar het Service Center van de INNO-winkel moeten gaan, vergezeld van hun groep vrienden, collega's of familie waarvan het totaal van alle leeftijden opgeteld precies moet overeenkomen met 125 jaar. Ze moeten het aankoopbewijs van minstens € 50 voorleggen, evenals een document dat de leeftijd bewijst van iedere persoon.

De eerste 5 groepen (vrienden, collega's of familie) per winkel die deelnemen en aan de deelnamevoorwaarden voldoen, ontvangen elk een Gift Card voor het bedrag dat overeenkomt met hun respectievelijke leeftijd, geldig tot 31/05 alle INNO-winkels en op inno.be.


ARTIKEL 4

Tijdens de wedstrijdperiode zijn de volgende prijzen te winnen:

Per winkel: 5 sets of GIFTS Card met een totale waarde van € 125/set (waaronder te verstaan dat elke deelnemer in de groep een Gift Card ontvangt voor het bedrag dat overeenkomt met hun respectievelijke leeftijd), geldig tot 31/05/ 2022

De prijzen die aan de winnaars worden aangeboden kunnen niet worden ingewisseld voor andere producten of hun contante waarde.


ARTIKEL 5

Tijdens deze wedstrijd worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of bewaard. Alleen een document waaruit de leeftijd van elke deelnemer blijkt, moet tijdelijk worden getoond aan het Service Center om te controleren of de totale leeftijden van alle deelnemers in de groep overeenkomen met 125 jaar.

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de door de deelnemer meegedeelde gegevens. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een foutieve of onvolledige identificatie van de gegevens die zijn meegedeeld door de deelnemer.


ARTIKEL 6

De deelnemers aanvaarden dat hun gegevens (naam, voornaam, emailadres) elektronisch worden opgeslagen enkel voor de wedstrijd.

De verzamelde gegevens zullen niet gebruikt worden door andere partijen dan INNO N.V.


ARTIKEL 7

De organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering en behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen. Ze kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien, om redenen buiten hun wil om, de wedstrijd zou onderbroken worden, uitgesteld of geannuleerd. De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor prijzen van eenzelfde waarde te voorzien indien, om uitzonderlijke reden, de aangekondigde prijzen niet meer voorhanden zouden zijn.


ARTIKEL 8

Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Er zal geen rekening gehouden worden met contestaties van dit reglement.


ARTIKEL 9

Met uitzondering van dit reglement zal geen enkele informatie uitgewisseld worden betreffende deze wedstrijd, noch geschreven noch telefonisch.

 

ARTIKEL 10

INNO N.V. behoudt zich het recht voor alle klachten betreffende deze wedstrijd te onderzoeken. De beslissingen die ze hieromtrent neemt zijn onherroepbaar en zonder beroep.


ARTIKEL 11

De klachten relatief aan de huidige wedstrijd moeten per brief verzonden worden binnen de 15 werkdagen na het einde van de wedstrijd, op het hoofdkantoor van INNO N.V. naar het volgende adres: 26 Dambordstraat, 1000 Brussel. In geen enkel geval kunnen klachten mondeling of per telefoon of per e-mail overgemaakt worden. De klachten die niet in geschreven vorm of die na de hierboven vermelde periode worden uitgesproken, zullen niet behandeld worden.


ARTIKEL 12

De gegevens van persoonlijke aard die deelnemers tijdens hun deelname aan deze wedstrijd meedelen (als naam en voornaam), zullen opgeslagen worden in het bestand van INNO. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de wedstrijd, zullen niet verspreid worden naar derden en zullen uitsluitend gebruikt worden om deelnemers zo doeltreffend mogelijk te beantwoorden in het kader van de huidige wedstrijd.


Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("GDPR"), heeft elke deelnemer het recht op transparantie, het recht om geïnformeerd te worden, het recht op toegang tot zijn/haar gegevens, het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht op wijziging, het recht op rectificatie en het recht om zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen op eenvoudig verzoek aan de Data Protection Officer van INNO N.V. Ten slotte heeft elke deelnemer de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de wedstrijd.

De GDPR vastgestelde definities zijn van toepassing op deze wedstrijdreglement.

In geval van een klacht met betrekking tot de persoonsgegevens van de deelnemer, kan de deelnemer een schriftelijke klacht sturen naar de Data protection Officer van INNO N.V. op het volgende e-mailadres: privacy@inno.be.


ARTIKEL 13

Het huidige reglement wordt uitsluitend beheerd en geïnterpreteerd overeenkomstig de bepalingen van het Belgische recht. Elke betwisting betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het reglement zal definitief worden beslecht door de Hoven en Rechtbanken van Brussel.


Gift Cards

U kunt uw cadeauboncode (28 cijfers) gebruiken om op inno.be te kopen


U kunt de code invoegen wanneer u op de pagina van het winkelwagentje bent.


De Gift Cards blijven bruikaar in onze 16 winkels.

Je kan onze Gift Cards op inno.be of in onze winkels kopen.

De Gift Cards en e-Gift Cards hebben dezelfde functionaliteit. De e-Gift Cards zijn virtuele bonnen die in pdf via email worden gestuurd. De Gift Cards zijn plastic kaarten.

Een Gift Card of e-Gift Card is 2 jaar geldig na uitgiftedatum.

Je kan je wenden tot onze winkels om het saldo van je Gift Card te kennen.

Je bestelling voor Gift Cards wordt behandeld en verstuurd binnen de 7 werkdagen.

Ja, de e-Gift Cards zijn bruikbaar in onze winkels.

De Gift Cards worden per aangetekende brief opgestuurd. De e-Gift Cards worden per email gestuurd.

Op elke kortingsbon zijn de voorwaarden genoteerd. Wanneer de bon geldig is op inno.be zal dit op de bon genoteerd zijn, zoniet is de bon enkel geldig in onze winkels.

Je kan het bedrag dat je op je Gift Card wilt zetten zelf kiezen op het moment van je bestelling. Vul het juiste veld online in of vraag het gewenste bedrag bij de kassa in de winkel.

Ja, de Gift Card is bruikbaar het hele jaar, ook op artikelen in promotie.

Ja, de Gift Card zijn beschikbaar aan de kassa’s van al onze winkels.

Het resterende saldo blijft beschikbaar op je Gift Card zolang je Gift Card geldig is. Je kan het resterende saldo gebruiken op je volgende aankoop.