INNO Privacy Verklaring

 

 

INNO SA ("INNO" of "wij") streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

In deze Privacy Verklaring leggen wij uit waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij deze verwerken als onderdeel van onze diensten (online via onze Marketplace of offline in een van de winkels van INNO). Uw persoonsgegevens worden door INNO verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG"). De definities in de AVG zijn van toepassing op deze Privacy Verklaring.

 

 

Inhoudsopgave

1. Wanneer is dEZE privacy Verklaring van toepassing?. 2

2. Wie is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?. 2

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u en waar komen die vandaan?. 3

4. Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?. 4

5. Met wie delen wij uw gegevens en op welke rechtsgrond?. 6

6. Verwerkt Inno uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?. 8

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?. 8

8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?. 9

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?. 9

10. Hoe zit het met links naar andere websites en sociale media?. 11

12. Hoe wordt u op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen van deze privacy Verklaring?. 13

13. Hoe kunt u contact met ons opnemen ?. 13

 

 


1.       Wanneer is dEZE privacy Verklaring van toepassing?

Dit is de INNO Privacy Verklaring.

 

Deze Privacy Verklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met de diensten en producten die wij aanbieden (hierna onze "diensten").

 

Met "onze diensten" bedoelen wij de diensten en producten die wij online aanbieden, zoals de website van INNO, inclusief de INNO-Marketplace www.inno.be (onze "Marketplace"), (hierna "onze websites"). Dit omvat ook diensten en producten die we offline aanbieden, bijvoorbeeld in INNO-winkels of op evenementen die we organiseren, tenzij een andere specifieke privacyverklaring van toepassing is (zoals bijvoorbeeld voor de INNO-loyaliteitskaart).

 

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op u als bezoeker van onze websites of als (potentiële) klant van INNO wanneer u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld wanneer u onze winkels bezoekt, winkelt op onze Marketplace, onze websites bezoekt, of deelneemt aan een evenement dat wij organiseren.

 

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de specifieke privacyverklaring en deze Privacy Verklaring, prevaleren de bepalingen van de specifieke privacyverklaring.

 

 

2.       Wie is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

INNO is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

De volgende entiteit is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

 

INNO, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Nieuwstraat 111 te 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0448.827.116 (RPM Brussel); www.inno.be, service@inno.be.

 

Dit betekent dat INNO bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

INNO heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die uw aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn te vinden in punt 13van deze Privacy Verklaring.

3.       Welke persoonsgegevens verwerken wij over u en waar komen die vandaan?

INNO verwerkt de persoonsgegevens die u zelf verstrekt, de persoonsgegevens die wij via cookies ontvangen en de gegevens die wij op andere manieren verzamelen.

 

A.     Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens over u:

§  identificatiegegevens, bv. naam, voornaam, adres, aanspreektitel, geslacht, geboortedatum;

§  contactgegevens, bv. e-mailadres, telefoonnummer;

§  profielgegevens, bijvoorbeeld uw voorkeuren betreffende merken, producten en sociale media;

§  gegevens met betrekking tot de mededelingen die u ons meedeelt op de Marketplace;

§  technische en geolocalisatiegegevens, bv. IP-adres;

§  andere gegevens, bijvoorbeeld MAC-adres, afbeelding, betalingsgegevens (zoals creditcardgegevens, IBAN en BIC of rekeningnummer en bankcode, enz.), Loyalty Card- of alle persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, gegevens die zijn verzameld via sociale media.

 

B.      Wat is de bron van deze gegevens?

 

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons meedeelt, de persoonsgegevens die automatisch op onze websites of in onze winkels worden verkregen, alsook bepaalde gegevens die via andere kanalen worden verkregen, zoals sociale media

 

1)      Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

 

INNO ontvangt uw persoonsgegevens als u deze met ons deelt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

§  u een account aanmaakt op onze Marketplace;

§  u contact met ons opneemt via een contactformulier op onze websites;

§  u koopt een (e-)Gift Card;

§  u registreert uw Loyalty kaart;

§  u onze Marketplace gebruikt;

§  u winkelt in een INNO winkel en/of u verduistert uw aankoop(en) om in ruil daarvoor een tegoedbon te ontvangen;.

§  U bent betrokken bij een winkeldiefstal of ongeval;

§  U vraagt een factuur aan;

§  U dient een klacht in.

 

2)      Persoonsgegevens die via cookies op onze websites, waaronder onze Marketplace, worden automatisch verzameld

 

Onze websites, inclusief onze Marketplace, maakt gebruik van cookies die ons in staat stellen uw technische gegevens tijdens uw bezoek te verwerken.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Cookie Verklaring  beschikbaar hier : https://www.inno.be/nl/cookie-declaration.html.

 

3)      Persoonsgegevens die via een ander kanaal zijn verzameld

 

INNO kan bepaalde persoonsgegevens ook op andere manieren verzamelen. Bijvoorbeeld:

 

 • als u gefilmd wordt door een van onze bewakingscamera's;
 • wanneer u elektronische betalingen doet in een INNO-winkel of op onze Marketplace.

 

 

4.       Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

INNO zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op basis van een duidelijke wettelijke grondslag worden verwerkt.

INNO verwerkt uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden, afhankelijk van het doel:

 

A.     Op basis van uw toestemming

 

INNO verwerkt uw persoonsgegevens online, in onze winkels, tijdens evenementen of wedstrijden waaraan u kan deelnemen met uw toestemming (bijv. wanneer u een contactformulier invult, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een account aanmaakt op onze Marketplace) voor de volgende doeleinden:

 

 • om u op de hoogte te houden van informatie, acties en promoties (direct marketing) van INNO en die van onze partners (bv. merken die bij INNO in de winkels of op onze Marketplace verkocht worden). Uw geboortedatum wordt bijvoorbeeld verwerkt om u een mededeling te sturen ter gelegenheid van uw verjaardag. In elke e-mail of SMS die wij u toesturen, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven zonder enige rechtvaardiging (zie punt 9van de Privacy Verklaring met betrekking tot uw recht om bezwaar te maken). Een ander voorbeeld is het verwerken door INNO van uw emailadres of via cookies van de technische gegevens om dit door te geven aan derden sociale media waaraan u verbonden bent voor publicitaire doeleinden. Het is echter mogelijk dat u, door bijvoorbeeld op een link in een e-mail te klikken, wordt doorverwezen naar de webpagina van een van de partners van INNO; in dat geval geldt een aparte privacyverklaring tussen die partner en u. INNO is niet de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens door die partner.
 • om u te helpen met uw vraag wanneer u contact met ons opneemt;
 • om uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken door onze diensten aan te passen en te personaliseren en uw winkelervaring op onze Marketplace te personaliseren;
 • om contact met u op te nemen voor een tevredenheidsonderzoek;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan wedstrijden of evenementen die wij organiseren;
 • om via sociale media marketingcommunicatie te sturen naar klanten en naar een publiek met een gelijkaardig profiel als onze klanten;
 • om onze diensten en communicatie beter af te stemmen op uw situatie en om een zo gepersonaliseerd mogelijke aanpak te kunnen volgen, evalueren wij ook uw persoonlijke voorkeuren en interesses, indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij doen dit met name aan de hand van uw aankoopgegevens met uw Loyalty kaart (zie Privacy Verklaring Loyalty kaart).

 

B.      Op basis van ons contract met u of voor de uitvoering van (pre)contractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen

 

INNO verwerkt uw persoonsgegevens online of in haar winkels op basis van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen (bijv. wanneer u in onze INNO-winkels koopt, onze Marketplace gebruikt, een (e-)Gift Card koopt, etc.) voor de volgende doeleinden:

 

 • om uw Gift Card te bezorgen;
 • om uw elektronische betaling in onze winkels of op onze Marketplace te registreren;
 • om u een factuur te sturen, om uw (e-)coupon om te ruilen of om speciale artikelen voor u te bestellen, om artikelen uit een van onze andere winkels te laten overbrengen indien u dat wenst, of om reeds gekochte artikelen te retourneren;
 • voor niet-reclamecommunicatie met u over technische, veiligheids- en contractuele aangelegenheden (bv. waarschuwingen tegen fraude, blokkering van accounts of contractwijzigingen);
 • voor de verwerking van uw aankopen in onze winkels of op onze Marketplace;
 • voor de levering van diensten online via onze Marketplace of in de winkel (bijv. de levering van onze diensten zoals vereist, de uitvoering van klantenprogramma's, de uitvoering van verkoopcontracten en de verwerking van klantendiensten, met inbegrip van de verwerking van verzendingen en betalingen, het beheer van vorderingen, evenals de verwerking van retourzendingen, klachten en garantiegevallen, de levering van berichten, kennisgevingen, nieuwsbrieven en andere directe communicatie, indien dit een integraal onderdeel is van onze contractuele diensten of van de door u gevraagde diensten, etc.);
 • om uw winkelervaring op onze Marketplace te personaliseren;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de verkopers van onze Marketplace hebben gesloten (bv. de overdracht van uw persoonsgegevens zodat de verkopers uw aankoop kunnen leveren, u een factuur kunnen sturen, enz.)
 • leveranciers - partners kunnen zelf wedstrijden organiseren in onze winkels. In dat geval heeft INNO alleen toegang tot uw persoonsgegevens om de betreffende actie uit te voeren, tenzij u toestemming heeft gegeven om informatie over de diensten en producten van INNO te ontvangen.

 

C.     Op basis van ons gerechtvaardigd belang

 

INNO verwerkt uw persoonsgegevens online, in haar winkels, tijdens evenementen of wedstrijden die wij organiseren op basis van ons gerechtvaardigd belang (waaronder het beheer van onze websites, informatie aan onze klanten, etc.) voor de volgende doeleinden:

 

 • om onze websites, waaronder onze Marketplace, te beheren en te beveiligen;
 • om onze winkels te beheren en te beveiligen;
 • voor het beheer en de preventie van winkeldiefstal en fraude;
 • voor het beheer van verloren of beschadigde producten;
 • in het kader van een geplande overname of fusie, bijvoorbeeld om persoonsgegevens ter beschikking te stellen van adviseurs of (potentiële) kopers van het bedrijf;
 • als onderdeel van het cameratoezicht in onze winkels;

§  leveranciers - partners kunnen zelf wedstrijden organiseren in onze winkels. In dat geval heeft INNO alleen toegang tot uw persoonsgegevens om de betreffende actie uit te voeren, tenzij u toestemming heeft gegeven om informatie over de diensten en producten van INNO te ontvangen.

 

Voorts kan INNO de hierboven opgesomde persoonsgegevens te allen tijde verwerken op grond van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

 

5.       Met wie delen wij uw gegevens en op welke rechtsgrond?

 

INNO verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt.

INNO is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt en kiest deze zorgvuldig. Wij zorgen ervoor dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens worden overeengekomen. Gelieve er nota van te nemen dat in sommige gevallen het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens door derden van toepassing kan zijn. INNO is niet de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens door derden, met uitzondering van de verwerking door INNO's eigen verwerkers.

 

Deze doorgiften kunnen gebaseerd zijn op de uitvoering van onze  contractuele verbintenisen, een wettelijke verplichting of het gerechtvaardigd belang van INNO, als volgt:

Ontvanger van uw gegevens

 

Rechtsgrond

 

Verwerkers die namens ons optreden

 

Deze omvatten, bijvoorbeeld:

§  communicatiebedrijven, drukkerijdiensten;

§  IT-dienstverleners die technische ondersteuning verlenen;

§  verkopers op de Marketplace.

 

contractuele verbintenis of gerechtvaardigd belang

Aanbieders van betalingsdiensten (Payment Servcie Providers “PSP”))

 

Het gaat over:

§  Stripe voor betalingen op onze Marketplace; en

§  Atos Wordline, voor elektronische betalingen in onze winkels.

 

In dat geval is de betrokken betalingsdienstaanbieder verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. U kunt het privacy Verklaring van Atos Worldine (https://mypaymentsolution.be.worldline.com/nl/home/privacy.html) en Stripe (https://stripe.com/fr-be/privacy) op hun websites raadplegen.

 

contractuele verbintenis

of gerechtvaardigd belang

Advocaten of adviseurs

 

In sommige gevallen kan INNO uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten of verzekeraars (bijvoorbeeld als dit nodig is om de belangen van INNO te behartigen, om ons van advies te dienen of in geval van diefstal of een ongeval).

 

gerechtvaardigd belang of contractuele verbintenis

Overheidsinstanties

 

Afhankelijk van de situatie kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de politie, gerechtelijke autoriteiten of andere regelgevende instanties indien wij daartoe verplicht worden door de wet, regelgeving of een ander wettelijk verzoek of bevel.

 

wettelijke verplichting

Externe verzenders en vervoerders

 

Om uw bestellingen op onze Marketplace te leveren, werken de verkopers samen met externe vervoerders (bijv. Bpost of DHL). De verkopers op de Marketplace geven aan de vervoerders enkel de persoonlijke gegevens door die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht, zoals uw naam, uw leveringsadres en, indien van toepassing, uw e-mailadres (indien de vervoerder u per e-mail wenst te informeren over de verwachte leveringsdatum).

 

Voor uw (e-)Gift Cards bestellingen werkt INNO samen met externe vervoerders. Wij geven aan de externe vervoerder alleen de persoonsgegevens door die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht, zoals uw naam en leveringsadres.

 

contractuele verbintenis of gerechtvaardigd belang

Andere INNO-dienstverleners

 

Deze omvatten:

§  organisatoren van het evenement;

 

contractuele verbintenis

 

 

 

 

 

§  bewakingscamera installateurs;

 

Gerechtvaardigd belang

 

§  incassobureaus, in het geval dat u een bedrag dat u aan ons of aan een verkoper op onze Marketplace verschuldigd bent, niet op tijd betaalt;

 

gerechtvaardigd belang of contractuele verbintenis

Andere ontvangers

 

Deze omvatten, bijvoorbeeld:

§  sociale netwerken;

§  marketing-ondernemingen

§  van INNO's partnermerken aanwezig in onze winkels

 

uw toestemming

§  eventuele toekomstige kopers van het bedrijf: in het onwaarschijnlijke geval dat ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een derde partij, zullen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de koper.

Gerechtvaardigd belang

 

6.       Verwerkt Inno uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

INNO-dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken.

INNO verwerkt uw persoonsgegevens niet zelf buiten de EER.

 

Het is echter mogelijk dat dienstverleners die voor INNO werken, uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. In dat geval zal INNO ervoor zorgen dat de dienstverlener een contract sluit met INNO en dat er passende waarborgen zijn in overeenstemming met de artikelen 44 tot en met 49 van de AVG (bijvoorbeeld, het aangaan van de standaardbepalingen, het uitvoeren van een effectbeoordeling van de doorgifte van persoonsgegevens, ervoor zorgen dat het ontvangende land het voorwerp is geweest van een adequaatheidsbesluit of dat er een ander passend rechtsinstrument is).

 

 

7.       Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

INNO beschermt en beveiligt uw persoonlijke gegevens

Wij nemen redelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd, tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, toegang of openbaarmaking.

 

Zo heeft INNO diverse procedures en intern beleid voor haar aangestelden ontwikkeld.

 

INNO sluit de nodige contracten met haar verwerkers om te verzekeren dat er adequate beveiligingsmaatregelen voor uw persoonsgegevens worden getroffen.

 

 

8.       Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

INNO verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

INNO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld/overgedragen/verwerkt.

 

In ieder geval zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd binnen een periode van maximaal drie jaar na uw laatste actieve gebruik van de Marketplace, uw laatste aankoop in een INNO-winkel of op de Marketplace, uw laatste gebruik van een door INNO aangeboden dienst of uw laatste login op de Marketplace, tenzij de wet anders voorschrijft.  Wij bewaren uw betalingsgegevens bijvoorbeeld zeven jaar na het afsluiten van het fiscale jaar van uw betaling, als onderdeel van onze wettelijke verplichting om dat te doen.

 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens met het oog op de verdediging van een INNO-recht zo lang bewaren als nodig is om dat recht te verdedigen.

 

 

9.       Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Wanneer INNO uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u een aantal specifieke rechten.

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u kan uitoefenen bij INNO voor zover INNO hiervan de verwerkingsverantwoordelijke is :

 

§  het recht van inzage: u hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken, alsook het recht om informatie over deze verwerking te verkrijgen;

 

§  het recht van rectificatie: u hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over u te laten rectificeren;

 

§  het recht om gegevens te laten wissen: onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen;

 

§  het recht om de verwerking te beperken: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;

 

§  het recht op kopie: u hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te krijgen;

 

§  het recht op overdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;

 

§  het recht van bezwaar: onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, hebt u altijd het recht om die toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór die intrekking.

 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden, kunt u altijd zonder opgave van reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Bovendien bieden wij u in elke nieuwsbrief die wij u sturen, de mogelijkheid om u uit te schrijven via een link onderaan de nieuwsbrief.

 

§  het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering;

 

Sommige van deze rechten hebben een zeer specifieke werkingssfeer of zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen.

 

Neem contact met ons op per e-mail, per post, via het contactformulier op de Marketplace of in uw INNO-shop.

U kunt kiezen hoe u uw rechten wil  uitoefenen:

§  per e-mail aan privacy@inno.be;

§  per post aan INNO NV, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Damierstraat 26, 1000 Brussel;

§  via het contactformulier op onze website; of

§  via de klantenservice van uw INNO-winkel.

 

Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij aan uw verzoek gevolg geven.

 

Als u een account hebt aangemaakt op onze Marketplace, kunt u daar ook sommige van uw persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen.

 

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die in België de Autoriteit voor Gegevensbescherming is. U kunt contact met hen opnemen via:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

 

 

10.   Hoe zit het met links naar andere websites en sociale media?

Onze websites, met inbegrip van onze Marketplace, kunnen links naar andere websites bevatten.

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door derden zoals andere bedrijven of sociale media. INNO is niet (de verwerkings) verantwoordelijk(e) van of voor uw persoonsgegevens via die websites of sociale media, en deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op die websites of sociale media.

 

Als u de inhoud van onze websites deelt via sociale media, kunnen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor bezoekers van deze sociale media. INNO is ook niet de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens op deze sociale media.

 

 

11.               BIJZONDERE GEVALLEN

 

Sociale media

Als u ons volgt op sociale media, kunnen wij toegang hebben tot sommige van uw profielgegevens en dus persoonsgegevens, bv. via cookies. Wij kunnen deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen.

 

INNO maakt gebruik van social media (marketing) diensten, zoals Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest. INNO gebruikt sociale mediadiensten om marketingcommunicatie te sturen naar klanten en naar een publiek met een gelijkaardig profiel als onze klanten. Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken voor direct-marketingdoeleinden, indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. Zo kunnen wij bijvoorbeeld:

 

-          uw emailadres gebruiken om na te gaan of u bent aangesloten via sociale media en dit aan hen door te geven voor directe marketing doeleinden, na uw toestemming.

 

-          via cookies uw IP-adres gebruiken om na te gaan of u bent aangesloten via sociale media en dit aan hen doorgeven voor directe marketing doeleinden, na uw toestemming.

 

De informatie die wij via sociale media verkrijgen, kan ook worden gebruikt om voor directe marketingdoeleinden door ons of door derden, onze diensten en producten te verbeteren en te analyseren en om de communicatie met u en aanbiedingen die voor u relevant zijn, aan te passen.

 

De bepalingen en voorwaarden van de aanbieders van deze sociale netwerken zijn van toepassing. Daarom vindt u op hun platforms meer informatie over hoe deze dienstverleners uw persoonsgegevens gebruiken. INNO is niet de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens door deze dienstverleners, behalve wanneer zij optreden als verwerkers van INNO en uw persoonsgegevens hebben verwerkt in overeenstemming met de instructies van INNO.

 

INNO houdt zich aan de voorwaarden van de sociale netwerkplatforms waarmee u heeft ingestemd. In sommige gevallen kan INNO de gegevens bewaren die u over INNO op sociale netwerken hebt geplaatst.

 

Gebruik van wifi in INNO-winkels

INNO biedt haar klanten gratis Wi-Fi aan in haar winkels via haar provider GratWiFi®. Voor zover deze provider (persoons) gegevens kan verwerken, zoals MAC-adres (het unieke adres van uw telefoon, tablet of ander apparaat), evenals locatie en tijd, gebeurt dit alleen voor zover noodzakelijk om Wi-Fi aan te bieden aan klanten die zich in de winkel bevinden en nadat u akkoord bent  gegaan met de privacyverklaring van GratWiFi®, waarvoor wij niet instaan, om gebruik te kunnen maken van deze dienst.

Videobewaking

Alle INNO-winkels zijn uitgerust met camera's voor de veiligheid van onze klanten en personeel, de beveiliging van onze gebouwen, de bewaking van producten in onze winkels en de registratie van incidenten. Als daar redelijke gronden voor zijn, kunnen beelden die door onze camera's zijn opgenomen, aan de politie en de rechtbanken worden verstrekt. De camera's zijn duidelijk zichtbaar in de winkels en u wordt op de hoogte gebracht van het gebruik ervan op de punten waar u elke winkel binnengaat. Camerabeelden worden na maximaal 30 dagen gewist, behalve wanneer zij nodig zijn om bij te dragen aan het bewijs van een misdrijf, schade of onbetamelijk gedrag of om een dader, een overtreder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer te identificeren.

 

De verwerking van persoonsgegevens in verband met cameratoezicht gebeurt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (Belgische wet van 21 maart 2007 en alle andere toepasselijke wetten en regels in verband met toezicht en de bescherming van persoonsgegevens).

 

Controles uitgevoerd door INNO

INNO heeft een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van controles ter bestrijding van fraude. INNO kan dus analyses uitvoeren om fraude met aankopen, wedstrijden, bestellingen, gebruik van systemen of andere door INNO aangeboden producten of diensten op te sporen en op te volgen. De (persoons)gegevens die voor dit doel worden verwerkt, zijn alle (persoons)gegevens die in onze systemen zijn opgeslagen (identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens betreffende het gebruik van de dienst). Er worden geen automatische beslissingen genomen op basis van machine-analyse. De regels die van toepassing zijn op enquêtes en het minimaliteitsbeginsel worden altijd in acht genomen.

 

(Persoons)gegevens worden bewaard zolang het onderzoek loopt en zolang deze (persoons)gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in een juridisch geschil. Daarna worden de dossiers gearchiveerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

 

12.   Hoe wordt u op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen van deze privacy Verklaring?

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 09 maart 2023 .

 

Wij streven ernaar u te allen tijde de beste service te bieden. Het is dus mogelijk dat deze Privacy Verklaring wordt gewijzigd. U kunt altijd de meest recente versie van de Privacy Verklaring op onze websites raadplegen. Daarnaast streven wij ernaar u via andere communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen.

 

Ons Privacy Verklaring kan te allen tijde worden opgevraagd bij het Service Center van onze winkels.

 

 

13.   Hoe kunt u contact met ons opnemen ?

Nog vragen? Neem contact met ons op!

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

§  per e-mail aan privacy@inno.be;

§  per post aan INNO NV, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Damierstraat 26, 1000 Brussel;

§  via het contactformulier op onze websites; of

§  via de klantenservice van uw INNO-winkel.