VOORWAARDEN VOOR HET MELDEN VAN EEN JURIDISCH PROBLEEM

 

INNO NV biedt via de site inno.be een online marktplaats aan waarop door INNO geselecteerde professionele Verkopers (niet andere consumenten), Artikelen te koop aanbieden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van deze online marktplaats ("Marketplace").

De Marketplace is een dienst die wordt aangeboden door:

  • INNO N.V.
  • Nieuwstraat 111 - 1000 Brussel
  • BTW: BE 0448 827 116
  • KBO: 0448.827.116
  • Bankrekening: BE68 0689 3888 3134
  • RPR Brussel
  • E-mailadres: service@inno.be
  • Telefoonnummer: + 32 2 211 21 11(hierna "INNO" of "wij").1. Wat is het melden van een juridisch probleem?Dit is een mechanisme waarmee u een juridisch probleem kunt melden met betrekking tot inhoud gerelateerd aan elk artikel op de INNO-marktplaats dat mogelijk niet in overeenstemming is met de geldende wetten of onze beleidsregels. We voeren regelmatige controles uit om ervoor te zorgen dat alle inhoud op de INNO-marktplaats voldoet aan de geldende wetgeving. Als er echter twijfel bestaat, nodigen we u uit om een juridisch probleem te melden zodat we uw vraag/opmerking kunnen onderzoeken.


2. Wat kan ik melden en hoe?U kunt een melding maken met betrekking tot producten beschikbaar op www.inno.be, of alles met betrekking tot hun beschrijving, weergave, enzovoort, door te klikken op de volgende link "Ik bevestig dat ik illegale inhoud wil melden". Dit mechanisme is niet van toepassing op inhoud buiten de INNO-marktplaats, zoals e-mails, berichten op sociale media, advertenties of iets anders.

 

3. Wat kunnen redenen zijn voor een melding?U kunt producten of gerelateerde inhoud melden om juridische redenen, als u van mening bent dat ze een wet of het beleid van INNO kunnen schenden. We hebben juridische redenen geclassificeerd in categorieën om uw begrip te vergemakkelijken:

·      Fraude

·      Verkoop van illegale producten

·      Schendingen of zorgen over intellectuele eigendomsrechten

·      Product veiligheid

·      Schendingen of zorgen over het milieu

·      Overige

 

4. Kan ik het meldingssysteem voor andere doeleinden gebruiken?Voor alle andere vragen, zoals problemen met uw bestellingen of leveringen, neemt u contact op met onze klantenservice.


5. Wat gebeurt er nadat ik iets heb gemeld?Het gemelde product (of de gerelateerde inhoud) en uw zorgen worden naar het bevoegde team gestuurd voor onderzoek. Dit team zal het probleem beoordelen op basis van de geldende wetten en het beleid van INNO om te zorgen voor naleving. Bij niet-naleving worden de nodige maatregelen en beslissingen genomen om het probleem op te lossen.


6. Wat als ik het niet eens ben met de beslissing van INNO?Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing van INNO, nodigen we u uit om bezwaar te maken door te antwoorden op de e-mail die we u hebben gestuurd. U kunt dit op elk moment doen binnen zes maanden na ontvangst van onze beslissing. U kunt ook aanvullende informatie verstrekken die ons kan helpen onze beslissing te heroverwegen. U heeft ook het recht om u tot een buitengerechtelijk geschillenorgaan te wenden om bezwaar te maken tegen onze beslissing of beroep aan te tekenen bij de bevoegde rechtbanken.


7. Wie zijn vertrouwde melders?Vertrouwde melders zijn personen of organisaties die als zodanig zijn erkend door de bevoegde autoriteiten, in overeenstemming met artikel 22 van de verordening betreffende digitale diensten van de Europese Unie. Als u een vertrouwde melder bent, geef dan het e-mailadres op dat u bij de bevoegde autoriteiten heeft geregistreerd. We zullen ervoor zorgen dat dit met voorrang wordt behandeld, in overeenstemming met de geldende wetgeving.


8. Orgaan voor buitengerechtelijke geschillenbeslechtingOntvangers van de dienst, inclusief natuurlijke of rechtspersonen die een juridisch probleem hebben gemeld, hebben het recht om elk buitengerechtelijk geschillenbeslechtingsorgaan te kiezen dat is gecertificeerd door de autoriteiten om geschillen over beslissingen met betrekking tot gemelde meldingen op te lossen, inclusief klachten die niet zijn opgelost via het interne klachtenafhandelingssysteem.